Bài viết về: Define Design

Về Define Design: Text

MỤC LỤC


Những nội dung chính trong bài viết bao gồm:
Chèn Text
Tải lên Custom Text
Chọn loại Text
Định dạng Text (Define Text)
Xem trước Text (Preview Text)


CHÈN TEXT


Nhấn nút Text để thêm văn bản mới


TẢI LÊN CUSTOM TEXT


Tải lên trực tiếp trong menu Resources
Tìm hiểu thêm: Tất cả về Resources

Tải lên trực tiếp trong Define Design
Bước 1: Nhấp vào hộp Text. Trên menu bên trái, chuyển đến phần Current Font, sau đó mở danh sách drop-down của My Fonts.
Bước 2: Nhấp vào Upload Font.


Bước 3: Kéo và thả để tải lên phông chữ tùy chỉnh hoặc nhấp để chọn tệp từ máy tính của bạn.
Bước 4: Nhấp vào Upload.


Phông chữ Tùy chỉnh được chấp nhận với định dạng: .ttf, .woff, .woff2.

CHỌN LOẠI TEXT


Short Text: Văn bản sẽ được tự động điều chỉnh để vừa với một dòng.
Long Text: Văn bản sẽ được chia thành nhiều dòng nếu nó đạt đến giới hạn khoảng trắng của dòng đầu tiên.


DEFINE TEXT


Type (loại): Chọn Short Text hoặc Long Text từ danh sách drop-down.
Bật nút Required nếu bạn muốn khách hàng bắt buộc nhập Text.
Label field (trường nhãn):
"Custom Text": đây là tên của trường văn bản được hiển thị trên cửa hàng.
"Your Text Here": đây là ví dụ về nội dung của trường được hiển thị trên cửa hàng.
Maximum Length (độ dài tối đa): giới hạn ký tự của văn bản.
Font Size (cỡ chữ): điều chỉnh kích thước của văn bản.
Current Font (phông chữ hiện tại): Chọn một phông chữ từ danh sách thả xuống My Fonts hoặc Google Fonts. Các nút bên dưới có đầy đủ các tùy chọn để sửa đổi văn bản.
Text Background Color (màu nền văn bản): Chọn màu để làm nổi bật văn bản của bạn nếu cần.
Stroke Color & Stroke Width (màu viền & chiều rộng viền): Đường viền ngoài toàn bộ text.
Format Validation (định dạng Format): Chọn một tùy chọn từ danh sách thả xuống để hạn chế các ký tự nhập vào trong trường văn bản:
- Cho phép số
- Cho phép Bảng chữ cái
- Cho phép các ký tự đặc biệt
Add Child Layer (thêm layer con): Sao chép một hộp văn bản và văn bản của layer con được đồng bộ hóa chính xác như văn bản gốc.
Display All Children Texts on Frontend (hiển thị tất cả văn bản con trên Frontend): Bật nút này để cho phép tất cả các layer con xuất hiện trên ảnh mô phỏng và hình ảnh xem trước trong Edit Design.
Nếu bạn tắt nút này, bạn sẽ chỉ thấy văn bản gốc. Các văn bản con sẽ hiển thị khi bạn nhập xong giá trị của layer gốc.
Nhấp vào nút SAVE ở góc dưới cùng bên trái của màn hình để áp dụng các thay đổi.


Bạn có thể xác định phông chữ, kích thước, màu sắc, màu nền của văn bản con theo một cách khác với văn bản gốc. Chỉ cần nhấp vào biểu tượng "T" của văn bản con và chuyển đến Tùy chọn của Text Layer (Layers Options).

PREVIEW TEXT


Nhấp vào nút PREVIEW ở góc dưới cùng bên trái của màn hình để mở bản xem trước sản phẩm trong Dastomize.
Giao diện này thể hiện chính xác những gì diễn ra trên cửa hàng của bạn khi khách hàng nhấp vào nút Cá nhân hóa (Personalize button).
Bước 1: Bấm vào ô Text (hoặc ô Parent Text nếu bạn đã tạo văn bản con) để mở phần Edit Text.
Bước 2: Nhập văn bản tùy chỉnh.
Trong bước này, bạn sẽ thấy văn bản con trên thiết kế được đồng bộ hóa với văn bản gốc.
Bước 3: Nhấn vào Preview Text để hoàn tất.


Các Text Layer có thể được sắp xếp lại trong trang Define Design.

Cập nhật vào: 20/05/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!