Bài viết về: Define Design

Về Define Design: Mask

MỤC LỤC


Những nội dung chính trong bài viết bao gồm:
Tải lên Mask
Chèn Mask
Chọn Loại Mask
Điều chỉnh Mask Hình ảnh
Điều chỉnh Mask Bản đồ Đường phố
Điều chỉnh Mask Bản đồ Sao
Kết hợp các loại Mask khác nhau

TẢI LÊN MASK


Bạn có hai cách để tải lên Mask:
Tải lên Mask trong phần Resources Menu
Tìm hiểu thêm: Tất cả về Resources

Tải lên trực tiếp trong Define Design:
Nhấn nút Mask để mở Thư viện Mask trên giao diện Define Design.


Bước 1: Bật nút Upload Mask để cho phép mở chức năng tải lên Mask.
Bước 2: Kéo và thả file Mask vào khu vực tải lên hoặc Click vào khu vực đó.
Bước 3: Nếu bạn click vào khu vực tải lên, tiếp theo hãy chọn (các) file Mask từ máy tính.
Bước 4: Nhấp vào nút Open để bắt đầu tải lên.


Chờ cho đến khi quá trình tải lên hoàn tất, bạn sẽ thấy (các) Mask mới xuất hiện trong Thư viện Mask.


Mặc dù bạn tải lên Mask trong trang Define Design, chúng vẫn được quản lý trong mục Resources Menu > Masks
Clipart và Mask KHÔNG THỂ sử dụng kết hợp chung khi chỉnh cá nhân hoá cho thiết kế.

CHÈN MASK


Từ cửa sổ pop-up Thư viện Mask, chọn một file Mask rồi nhấp vào Choose. Bạn có thể chèn nhiều Mask vào một thiết kế.


Điều chỉnh kích thước và vị trí của Mask để phù hợp với bố cục của thiết kế.


Bạn có thể thay đổi màu nền trong phần Tùy chọn cài đặt (Setting Options) từ nền trong suốt (transparent) thành màu đồng nhất (solid color), chẳng hạn như Màu Xám như trong hình. Nó sẽ giúp cho bản xem trước hiển thị rõ ràng hơn khi bạn điều chỉnh Mask trong app và cả trên live store.

Sắp xếp lại thứ tự Mask Layer: Trong phần Layers, click giữ và kéo nút mũi tên để di chuyển layer đến đúng vị trí.

Thông thường, Mask sẽ được đặt bên dưới lớp Artwork. (Mask sẽ ở bên dưới artwork và không đè chồng lên bất kỳ phần nào của artwork, trừ khi bạn muốn vậy.)
Hiện tại, Mask chỉ khả dụng với tùy chọn Popup Preview và không thể điều chỉnh trong Reorder Fields.

CHỌN LOẠI MASK


Bước 1: Sau khi bạn chèn một Mask vào thiết kế của mình, hãy nhấp vào khu vực của mask hoặc nhấp vào hình thumbnail của mask layer trong phần Layers để mở Layers Options của nó.
Bước 2: Chọn Mask Type (loại mask) bằng cách chọn một từ trong danh sách drop-down: Photo, MapStar Map.


Mỗi loại mask có một quy trình thao tác điều chỉnh khác nhau. Từ phần tiếp theo trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách điều chỉnh từng loại Mask nhé.

ĐIỀU CHỈNH MASK HÌNH ẢNH


Mask Hình Ảnh cho phép khách hàng tải lên (các) ảnh của họ và cá nhân hóa sản phẩm trên live store.
Ví dụ về các sản phẩm với Mask hình ảnh được cá nhân hóa:


Cách điều chỉnh Mask Hình Ảnh:
- Chọn màu của Mask: Theo mặc định, vùng mask sẽ có màu đen. Tuy nhiên, bạn có thể đổi màu bằng cách chọn bất kỳ màu nào trong tùy chọn Mask color. Việc cài đặt màu cho mask có thể giúp khách hàng dễ dàng nhận thấy vùng Mask Hình Ảnh trên một thiết kế.

- Nhấp vào nút SAVE ở góc dưới bên trái của màn hình để lưu lại.

Xem trước Mask Hình Ảnh:
Nhấp vào nút PREVIEW ở góc dưới bên trái của màn hình để mở bản xem trước sản phẩm trong Dastomize.
Giao diện này mô phỏng chính xác những gì sẽ xảy ra trên live store của bạn khi khách hàng nhấp vào nút Personalize.
Bước 1: Click chuột vào bất kỳ đâu trong vùng của mask để mở mục Upload Photos. Hoặc bạn có thể bấm vào mũi tên của phần My Photo.
Bước 2: Nhấp vào nút Upload Photos rồi chọn (các) file hình ảnh từ máy tính.
Bước 3: Nhấp vào từng ảnh hoặc nút Autofill để thay ảnh vào Mask trên thiết kế.
Bước 4: Điều chỉnh hình ảnh trong phần Edit Photo: Bạn sẽ có các tùy chọn phóng to (+), thu nhỏ (-), xoay và lật ảnh.
Bước 5: Nhấp vào nút Done Editing để hoàn tất tuỳ chỉnh cá nhân hoá Mask Hình Ảnh.

Hình ảnh tải lên dùng cho Mask được chấp nhận với định dạng: .jpeg, .jpg và .png. Kích thước tối đa: 20 MB.

ĐIỀU CHỈNH MASK BẢN ĐỒ ĐƯỜNG PHỐ


Mask bản đồ đường phố cho phép khách hàng hiển thị bản đồ của bất kỳ địa điểm nào, dùng để kỉ niệm thành phố yêu thích hoặc bất kỳ nơi đâu.

Ví dụ về các sản phẩm với Mask bản đồ đường phố được cá nhân hóa:


Cách cài đặt Bản xem trước mặc định của Bản đồ đường phố (Street Map Default Preview:)
Nhấp vào biểu tượng Mask Bản Đồ trong phần Layers để mở mục Layers Options của Mask.
Trong phần Map Default Preview của bản đồ:
Bước 1: Chỉnh sửa bản đồ với các tùy chọn Phóng to (+), Thu nhỏ (-)Xoay.
Bước 2: Nhập nội dung mẫu gợi ý cho Your Special Location.
Bước 3: Chọn một kiểu ghim (pin) cho hình preview.
Bước 4: Chọn một kiểu bản đồ cho hình preview.
Bước 5: Nhấp vào Apply Map. Sau đó, bản xem trước mặc định được đặt.


Cách điều chỉnh Mask bản đồ đường phố:
Bạn sẽ thấy layer con tên "Location" bên dưới layer Mask bản đồ đường phố:
- Nhấp vào biểu tượng con mắt để bật / tắt khung chữ của layer con Location.
- Nhấp vào khu vực của layer con hoặc nhấp vào biểu tượng T trong phần Layers để mở phần Layers Options của nó:
Type: Chọn Short Text hoặc Long Text từ danh sách drop-down.
Bật nút Required nếu bạn bắt buộc khách nhập text.
Trường Label:
"Location": đây là tên của khung văn bản được hiển thị trên live store.
"Select place": đây là nội dung gợi ý của vùng văn bản. Bạn có thể nhập vào giá trị nào đó để làm ví dụ, chẳng hạn như tên thành phố: BOSTON, MA hoặc SAN JOSE, CA ... Sau đó, bản preview mặc định trên live store sẽ hiện nội dung gợi ý tương tự.
Font Size: điều chỉnh kích thước của văn bản.
Current Font: Chọn một phông chữ từ danh sách drop-down My Fonts hoặc Google Fonts. Các nút hàng bên dưới chính là các tùy chọn để chỉnh sửa văn bản.
Text Background Color: Chọn màu nền để làm nổi bật đoạn văn bản.
Stroke Color & Stroke Width: Thêm viền cho đoạn văn bản.
Nhấp vào nút SAVE ở góc dưới bên trái của màn hình để lưu các thay đổi.


Xem trước Mask bản đồ đường phố:
Nhấp vào nút PREVIEW ở góc dưới bên trái của màn hình.
Bước 1: Nhấp vào vùng khung để mở phần Edit Map.
Bước 2: Nhập vị trí của bạn.
Bước 3: Chọn kiểu pin.
Bước 4: Chọn kiểu bản đồ.
Bước 5: Nhấp vào Apply Mask để lưu các tuỳ chỉnh personalize về Mask.
Bước 6: Trên ảnh preview từ bước 5, nhấp vào bất kỳ vùng văn bản nào để mở phần Edit Text. Chỉnh sửa thêm các nội dung nếu bạn muốn.
Ví dụ: Nếu khách hàng cảm thấy Tên thành phố được đồng bộ hóa từ bước 2 hiển thị trên design quá dài, họ có thể đặt nó ngắn hơn là San Jose, CA.
Bước 7: Nhấp vào Preview Text để hoàn tất việc tùy chỉnh Mask bản đồ đường phố.


ĐIỀU CHỈNH MASK BẢN ĐỒ SAO


Mask bản đồ Sao cho phép khách hàng sắp xếp các vì sao và bầu trời đêm diễn ra tại một khoảnh khắc trong cuộc đời của họ vào một ngày và vị trí cụ thể.

Ví dụ về các sản phẩm với Mask bản đồ Sao được cá nhân hóa:


Cách điều chỉnh Mask bản đồ Sao:

Thiết lập Vị trí (Location), Ngày & Giờ (Date & Time), Tọa độ (Coordinates):


Chúng là các layer con và được gắn liền với layer Star Map Mask cha.
- Nhấn vào biểu tượng con mắt để bật / tắt các layer con này.
- Nhấp vào vùng của các layer này hoặc nhấp vào biểu tượng T trong phần Layers để mở phần Layers Options:
Type: Chọn Short Text hoặc Long Text từ danh sách drop-down.
Bật nút Required nếu bạn bắt buộc khách nhập text.
Trường Label:
"Location": đây là tên của khung văn bản được hiển thị trên live store.
"Select place": đây là nội dung gợi ý của vùng văn bản. Bạn có thể nhập vào giá trị nào đó để làm ví dụ, chẳng hạn như:
City name: BOSTON, MA hoặc SAN JOSE, CA ...
Date: 11/03/2022
Coordinates: 42.3605°N, -71.0596°W
Sau đó, bản preview mặc định trên live store sẽ hiện nội dung gợi ý tương tự.
Font Size: điều chỉnh kích thước của văn bản.
Current Font: Chọn một phông chữ từ danh sách drop-down My Fonts hoặc Google Fonts. Các nút hàng bên dưới chính là các tùy chọn để chỉnh sửa văn bản.
Text Background Color: Chọn màu nền để làm nổi bật đoạn văn bản.
Stroke Color & Stroke Width: Thêm viền cho đoạn văn bản.
Nhấp vào nút SAVE ở góc dưới bên trái của màn hình để lưu các thay đổi.

Cài đặt Layer con Location (Location Child Layer):Cài đặt Layer con Date & Time (Date & Time Child Layer):
Định dạng Ngày & Giờ : Chọn một định dạng từ danh sách drop-down.


Cài đặt Layer con Coordinates (Coordinates Child Layer setting):Nếu bạn không cài đặt layer con là "required" (bắt buộc), khách hàng sẽ có thể để trống ở trường đó. Đoạn văn bản trên thiết kế vẫn sẽ được đồng bộ với thông tin bản đồ sao của khách hàng.

Xem trước Mask bản đồ sao:
Nhấp vào nút PREVIEW ở góc dưới bên trái của màn hình.
Bước 1: Click chuột vào vùng của mask để mở mục Edit Star Map.
Bước 2: Nhập vị trí đặc biệt của bạn. Bạn có thể thử một địa chỉ cụ thể, một thành phố hoặc quốc gia.
Bước 3: Nhập ngày và giờ đặc biệt của bạn.
Bước 4: Chọn Star Map Elements. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều tùy chọn.
Bước 5: Chọn Màu Bản đồ Sao.
Bước 6: Vĩ độ và Kinh độ được điền tự động theo vị trí mà bạn đã nhập ở bước 1.
Bước 7: Nhấp vào Apply Star Map để lưu thông tin về Mask bản đồ sao của bạn.

Bước 8: Trên giao diện hình xem trước ở bước 7, hãy click chuột vào bất kỳ vùng Văn bản nào đó để mở phần Edit Text. Sau đó, hãy chỉnh sửa văn bản nếu cần.
Ví dụ: Nếu bạn cảm thấy nội dung của mục Location được đồng bộ hóa từ bước 2 quá dài, chúng ta có thể sửa nó ngắn hơn thành San Jose, CA.
Bước 9: Nhấp vào Preview Text để hoàn tất việc tùy chỉnh Mask bản đồ đường phố.


KẾT HỢP CÁC LOẠI MASK KHÁC NHAU


Bạn có thể kết hợp các loại Mask khác nhau hoặc chèn nhiều Mask để tạo ra một thiết kế độc đáo. Cùng xem qua một số sản phẩm áp dụng cách này nhé:

Cập nhật vào: 20/05/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!