Bài viết về: Resources

Tất cả về Resources

MỤC LỤC


Những nội dung chính trong bài viết bao gồm:
Artworks
Phông chữ - Fonts
Masks
Bộ Clipart
Khung hình - Frames
Extras - Bổ sung


ARTWORKSArtwork là lớp hình ảnh đầu tiên bạn cần tải lên trước khi cài đặt personalization.
Nếu bạn sử dụng toàn bộ Artwork làm nền, thì một artwork phù hợp để personalize nên dành chỗ cho các tài nguyên khác như: văn bản, clipart và mask.
Hoặc, bạn có thể kết hợp nhiều đồ vật và sắp xếp chúng theo ý muốn của mình để tạo ra Artwork cuối cùng.

Cách tải lên các Artwork
Dastomize cho phép bạn tải lên một hình ảnh dưới dạng Artwork, để cài đặt thêm:
Bước 1: Đi tới Resource > Artwork.
Bước 2: Nhấn nút Upload New.
Bước 3: Kéo và thả để tải hình ảnh lên hoặc nhấp vào bất kỳ đâu trong khung để chọn tệp từ máy tính của bạn.
Bước 4: Nhấp vào Upload.


Hiện tại Dastomize hỗ trợ upload các artwork dưới các định dạng sau: .jpeg, .jpg, .png, .svg.
Tìm kiếm Artwork
Nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm để tìm nhanh các thiết kế đã tải lên trước đó.

Xóa Artwork
Để xóa một Artwork :
Nhấp vào Actions (3 chấm) của Artwork đó, sau đó chọn Delete.
Hoặc đánh dấu vào ô bên cạnh từng hình để chọn, sau đó click chuột vào nút Delete.

Để xóa cùng lúc nhiều Artwork:
Đánh dấu vào ô các Artwork để chọn, sau đó click chuột vào nút Delete.


Một cửa sổ cảnh báo sẽ xuất hiện, hỏi bạn có chắc chắn không vì việc xóa (các) Artwork là không thể hoàn tác.

FONTSChức năng này giúp bạn quản lý tất cả các Fonts bao gồm Google Fonts và Custom Fonts (các Font của bạn). Chúng có thể được quản lý trong menu Resources > Fonts.
Dastomize hỗ trợ hai cách để sử dụng phông chữ:

Google Fonts có sẵn (khuyên dùng)
Chuyển đến tab Google Fonts.
Thư viện Fonts của Google cho phép bạn sử dụng bất kỳ phông chữ nào có sẵn. Bạn có thể tìm kiếm một phông chữ bằng cách nhập tên của nó vào Hộp Tìm kiếm:


KHÔNG THỂ thêm, chỉnh sửa hoặc xóa Google Fonts.
Custom Fonts (Font tuỳ chỉnh)
Để tải lên Custom Fonts của bạn:
Bước 1: Click chuột vào tab Custom Fonts, sau đó nhấn nút Upload New.Bước 2: Kéo và thả để tải lên custom font hoặc nhấp vào vùng tải lên để chọn tệp.
Bước 3: Nhấp vào Upload.


Dastomize hỗ trợ tải lên các phông chữ với các định dạng: .ttf, .woff, .woff2.
Để xóa Custom Font:
- Nhấn vào mục Actions (3 chấm) của phông chữ đó, sau đó chọn Delete.
- Hoặc tích vào ô bên cạnh từng phông chữ để chọn, sau đó bấm vào nút Delete.

Để xóa nhiều Custom Fonts cùng một lúc:
- Chọn nhiều phông chữ sau đó nhấp vào nút Delete.Cửa sổ cảnh báo sẽ xuất hiện, hỏi bạn có chắc chắn không vì việc xóa (các) phông chữ là không thể hoàn tác.

MASKS


Mask là một tính năng để áp dụng một cái gì đó (ví dụ: ảnh, bản đồ sao, bản đồ đường phố,...) vào một phần rất cụ thể của hình ảnh. Vector mask tạo ra một hình dạng sắc cạnh trên một layer và hữu ích bất cứ lúc nào bạn muốn thêm element thiết kế với các cạnh rõ ràng và được xác định.

Có 3 loại Mask trong Dastomize:Tải lên Masks
Với Dastomize, bạn có thể thoải mái tải lên bất kỳ hình dạng Mask nào.
Bước 1: Đi tới Resource > Masks.
Bước 2: Nhấn nút Upload New.
Bước 3: Kéo và thả để tải ảnh lên hoặc bấm vào vùng hình vuông để chọn tệp từ máy tính của bạn.
Bước 4: Chọn tệp của bạn và nhấp vào Upload. Khi quá trình tải lên hoàn tất, cửa sổ tải lên sẽ tự động đóng lại.


Vui lòng KHÔNG đóng hộp Tải lên hoặc làm mới trình duyệt trong quá trình này. Nó có thể tải thiếu file.
Dastomize hiện hỗ trợ tải Mask lên dưới định dạng: .svg.

Tìm Mask(s)
Nhập từ khóa vào Hộp tìm kiếm để dễ dàng tìm thấy (các) Masks của bạn.

Xoá Mask(s)
Để xóa một Masks:
- Nhấn vào mục Actions (3 chấm) của Mask đó, sau đó chọn Delete.
- Hoặc tích vào ô bên cạnh mỗi Mask để chọn, sau đó bấm vào nút Delete.
Để xóa nhiều Masks cùng một lúc:
- Chọn nhiều Masks rồi nhấp vào nút Delete.
Cửa sổ cảnh báo sẽ xuất hiện, hỏi bạn có chắc chắn không vì việc xóa (các) Masks là không thể hoàn tác.

BỘ CLIPARTClipart là gì?
Clipart là một bộ các hình ảnh được tạo sẵn có thể là một sự thay thế cho thiết kế của bạn. Khách hàng có thể chọn một hoặc nhiều clipart để personalize các mặt hàng của họ trên live store của bạn.
Ví dụ: nếu bạn tải lên danh mục clipart "Giống mèo". Sau đó, trên live store, bạn có thể hiển thị danh mục này để khách hàng chọn giống mèo của họ trong thiết kế cuối cùng.


Tải Clipart(s)
Bạn nên tải lên cliparts ngay từ đầu để có các bước personalize tiếp theo. Nếu không, bạn không thể tải lên clipart khi define the design
Xem thêm: Tải Lên & Chỉnh Sửa Clipart, Hệ thống phân tầng của Clipart Category

FRAMESFrame là một hình ảnh để thể hiện sản phẩm của bạn hoặc đơn giản là cho mục đích mockup. Nó là layer cuối cùng của một thiết kế. Tuy nhiên, thiết kế cuối cùng sẽ không bao gồm Frame sau khi render (kết xuất).


Tải lên Frame(s)
Để tải lên các Frame mới:
Bước 1: Đi tới Resource > Frames.
Bước 2: Nhấn nút Add New.
Bước 3: Trên màn hình bật lên, chọn Loại sản phẩm phù hợp rồi nhấp vào Browse tệp.
Bước 4: Nhấp vào Create.


Tìm Frame(s)
Nhập từ khóa vào Hộp tìm kiếm để dễ dàng tìm thấy (các) Frame của bạn.

Xoá Frame(s)
Để xóa một Frame:
- Nhấn vào biểu tượng Actions (3 chấm) của Frame đó, rồi chọn Delete.
- Hoặc tích vào ô bên cạnh từng Frame để chọn, sau đó bấm vào nút Delete.

Để xóa nhiều Frame cùng một lúc:
- Chọn nhiều Frame sau đó nhấp vào nút Delete.Bạn chỉ có thể tải lên một (1) Frame tại một thời điểm và phải chọn Loại Sản phẩm phù hợp.
Xem thêm: Tạo & Chỉnh Sửa Product Types

EXTRAS - BỔ SUNGHình ảnh khách hàng

Cập nhật vào: 19/05/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!