Bài viết về: Resources

Tải Lên & Chỉnh Sửa Clipart

MỤC LỤC


Những nội dung chính trong bài viết bao gồm:
Directory
Clipart Category


DIRECTORYDirectory là gì?
Directory là một thư mục chứa tất cả các Danh mục Clipart Category.

Lưu ý: Bạn KHÔNG THỂ tải clipart trực tiếp vào một Directory.
Tạo Directory:
Bước 1: Đi tới Resource > Cliparts.
Bước 2: Nhấn vào nút Create Directory.
Bước 3: Nhập các thông tin cơ bản như Tên của Directory (bắt buộc) và Parent Directory (không bắt buộc).
Bước 4: Nhấp vào CREATE.


Bạn có thể tạo Directory cha (Parent Directory) có chứa nhiều Clipart Category con để dễ dàng quản lý. Ví dụ: Directory “PETS” chứa các Clipart Category “CAT” và “DOG”.

Xóa Directory:
Để xóa một Directory, trỏ chuột vào directory đó để thấy các nút lệnh:
- Nút Trash: Xóa một directory và tất cả thư mục con và clipart chứa bên trong. Lưu ý bạn không thể hoàn tác hành động xoá này.

Một cửa sổ cảnh báo sẽ xuất hiện, hỏi bạn có chắc chắn xoá hay không, vì hệ thống không thể hoàn tác việc xóa Directory.

- Nút Add (+): Bấm để tạo Sub-Directory.


CLIPART CATEGORYClipart Category là gì?
Clipart Category là một bộ các hình ảnh clipart, khách hàng của bạn có thể lựa chọn và dễ dàng thêm vào thiết kế, để cá nhân hóa (các) sản phẩm trên store.

Tạo Clipart Category:Bước 1: Đi tới Resource > Cliparts.
Bước 2: Nhấn vào nút Create Category.
Bước 3: Nhập Tên Clipart Category (bắt buộc). Ví dụ: Cat Costume, Cat Breeds, Cat Eyes...
Bước 4: Chọn Parent Directory.
Bước 5: Chọn Max-width display phù hợp:
Max-width display quyết định kích thước xem trước tối đa của clipart trên store của bạn. Clipart gốc sẽ không bao giờ được hiển thị trên store để tránh bị copy mẫu và tối ưu hóa tốc độ website. Clipart gốc chỉ được sử dụng khi render thiết kế của đơn hàng.

Max-width display lý tưởng nằm trong khoảng từ 200px - 250px cho clipart thông thường. Đối với clipart là các câu trích dẫn dài hoặc hình nền lớn, bạn có thể chọn tối đa 500px để chúng hiển thị rõ hơn khi xem trước.

Bước 6: Chọn Display Settings For Sub-Categories cho danh mục con. Bạn có thể chọn hiển thị các category con theo 3 cách:
- Hình thumbnail
- Danh sách drop-down (Cần nhập text cho từng drop-down option)
- Inline button
Tìm hiểu thêm: Cài đặt hiển thị của Clipart Category

Khi hiển thị dưới dạng hình thumbnail: Nếu bạn chọn màu đại diện cho clipart, thì tất cả các clipart sẽ được hiển thị dưới dạng option màu sắc.
Bước 7: Advanced Settings: Theo mặc định, tooltip sẽ luôn được bật. Bạn có thể chọn ẩn không hiện Tên Clipart dưới dạng tooltip khi di chuột vào nó.


Bước 8: Nhấn nút Create để tạo Category.
Tải lên Clipart:
Bước 1: Vào một Category, đã được tạo ở phần 2 trong bài viết này.
Bước 2: Kéo và thả hình ảnh vào khu vực tải lên hoặc nhấp vào khu vực hình vuông để chọn tệp từ máy tính của bạn.
Bước 3: Bấm vào nút Open để tải các clipart lên.Bước 4: Nhấp vào biểu tượng Phễu bên cạnh nút Refresh để sắp xếp các clipart theo thứ tự A-Z.
Bước 5: Sau khi tải lên và sắp xếp các clipart, hãy nhấn vào nút Refresh hoặc tải lại trang.
Bước 6: Nhấn Update để lưu các thay đổi cho Clipart category.

Lưu ý KHÔNG đóng trang trong khi tải lên. Sau đó, bạn có thể tải lại trang khi hoàn tất tải lên.


Sau đó, bạn có thể hiển thị các clipart này trên live store để khách hàng chọn Cat Breeds trong thiết kế.


Với Dastomize, bạn sẽ không cần phải tự mình tạo ra và tải lên hình thumbnail cho mỗi clipart một cách thủ công nữa. Sau khi tải clipart lên, hình thumbnail được tạo tự động với nền trắng, nằm bên cạnh mỗi clipart.
Theo mặc định, hình thumbnail sẽ được tạo tự động bằng cách cắt bớt vùng trống của clipart và thay đổi nền thành màu trắng. Bạn có thể tải lên một hình thumbnail khác để đại diện cho clipart của mình bằng cách di chuột qua hình ảnh thu nhỏ đó và nhấp vào Change Thumbnail.

Đổi tên & sắp xếp lại Clipart:
Để đổi tên clipart, bạn bấm vào tên Clipart để chỉnh sửa (theo mặc định, tên của clipart = tên của file clipart đó khi tải lên). Nhấp vào Save để hoàn tất chỉnh sửa:


Tên của clipart sẽ được hiển thị trên cửa hàng live store nếu bạn chọn Display Settings as a Dropdown list. Hoặc nếu bạn tắt “Hide Clipart Name as Tooltip when Hovering” trong Advanced Settings.

Để sắp xếp lại các clipart, nắm giữ hàng clipart đó và kéo chúng đến vị trí chính xác. Sau đó nhấp vào Save change.


Xóa Clipart:
Trỏ chuột vào clipart để thấy icon Thùng rác. Nhấp vào icon đó để xóa clipart.
Cửa sổ cảnh báo sẽ xuất hiện, hỏi bạn có chắc chắn không vì hệ thống không thể hoàn tác xóa Clipart.


Tìm hiểu thêm: Hệ thống phân tầng của Clipart Category

Cập nhật vào: 19/05/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!