Bài viết về: Resources

Hệ thống phân tầng của Clipart Category

MỤC LỤC


Những nội dung chính trong bài viết bao gồm:
Định nghĩa phân tầng của Clipart Category
Clipart Category có thể hoán đổi phân tầng
Phân tầng Clipart Category trên live store
Ví dụ về Phân tầng Clipart Category


ĐỊNH NGHĨA PHÂN TẦNG CỦA CLIPART CATEGORYPhân tầng Clipart Category là cách bạn sắp xếp cấp bậc của Clipart Directory, Category and Sub-Category. Bạn có thể tự do sắp xếp cấp bậc theo logic tuỳ thích, nhằm mang lại sự thuận tiện nhất cho khách hàng trong việc lựa chọn clipart khi cá nhân hóa sản phẩm.
Một Directory chứa nhiều Clipart Category. Trong khi đó, mỗi Clipart Category có thể chứa nhiều Category con (Sub-category) với các phân tầng nhỏ hơn.
Nếu bạn muốn di chuyển một category vào parent directory khác, chỉ cần chọn thư mục gốc mới của nó trong Select Parent.CLIPART CATEGORY CÓ THỂ HOÁN ĐỔI PHÂN TẦNGCây sơ đồ Clipart Category ở bên trái hiển thị thứ bậc của tất cả các Clipart Category.
Để sắp xếp lại các Sub-category trong Clipart Category, hãy nhấp vào parent category để hiện ra tất cả category con. Click giữ chuột và kéo thả category con đến vị trí mới.
Mỗi khi bạn sắp xếp lại thứ tự của các category, nút Save change sẽ xuất hiện. Nhấn vào nút Save change sau khi hoàn tất việc sắp xếp lại để thấy các thay đổi trong cây sơ đồ Clipart Category.


Để xem các tùy chọn chỉnh sửa của một category, hãy trỏ chuột vào nó:
- Nút Xoá: Xóa category và tất cả clipart bên trong. Lưu ý: Hệ thống không thể hoàn tác hành động xoá clipart và category.
- Nút Duplicate: Bạn có hai tùy chọn để nhân bản Clipart Category: Có Kèm Theo hoặc Không Kèm Theo toàn bộ clipart chứa bên trong category.
- Nút Thêm (+) : Tạo Sub-category.


Để chuyển một folder clipart thành một category con của một category khác, chỉ cần nhấp vào danh mục đó và chọn Select Parent.

Số lượng Sub-category trong Parent Category được hiển thị trong hình vuông màu vàng. Bên cạnh đó, con số màu xanh cho biết số lượng clipart trong clipart category.


PHÂN TẦNG CLIPART CATEGORY TRÊN LIVE STORETrước hết, vui lòng lưu ý rằng bạn KHÔNG THỂ thêm Clipart Directory vào thiết kế của mình. Dastomize cho phép bạn chọn và thêm Category và Sub-category khi chỉnh các tuỳ chọn cá nhân hoá trong quá trình Define Design.

Bạn KHÔNG THỂ tải clipart trực tiếp lên một Directory. Tìm hiểu thêm: Tải Lên & Chỉnh Sửa Clipart.

Nếu bạn chọn và thêm một Clipart Category vào thiết kế của mình, nó sẽ liệt kê tất cả các clipart trong Category đó trên live store.


Nếu bạn chọn và thêm Parent Category vào thiết kế của mình, nó sẽ hiển thị danh sách tất cả các Sub-category trong parent category đó. Khi khách hàng chọn một sub-category cụ thể, tất cả các clipart bên trong sẽ được hiển thị. Clipart sẽ xuất hiện trên live store dưới dạng Hình thumbnail, Danh sách drop-down hoặc Nút inline, tùy thuộc vào Display Settings for Sub-Categories mà bạn đã chọn.


Nếu bạn chọn hiển thị clipart dưới dạng hình thumbnail, hãy nhớ tải lên hình ảnh của thumbnail cho sub-category.


VÍ DỤ VỀ PHÂN TẦNG CLIPART CATEGORYBạn có thể tham khảo ví dụ sau để hiểu cách xây dựng hệ thống phân tầng của các Category Pet Clipart:


Trong hệ thống phân tầng này:

- Directory = Pet Collection
- Category = DOG, CAT
- Sub-Category = A-B Group, C-D Group (đối với các giống Chó) và Long hair, Short hair, Scottish Fold, Sphynx (đối với các giống Mèo)

Đây là cách bạn sắp xếp các category của clipart thú cưng trong mục Dastomize Resources:


Nếu bạn xây dựng hệ thống phân tầng như ví dụ trên, bạn có thể thêm category DOGCAT vào một thiết kế. Hoặc bạn thậm chí có thể sử dụng riêng các sub-category như A-B Group, C-D Group, Long Hair, Short Hair, ...

Cập nhật vào: 19/05/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!