Bài viết về: Product Type

Tạo & Chỉnh Sửa Product Types

MỤC LỤC


Những nội dung chính trong bài viết bao gồm:
Tạo Product Type
Chỉnh sửa Product Type


Product Type được dùng như một hướng dẫn giúp bạn tối ưu hóa vị trí thiết kế, kích thước design của mình.
Mỗi nhà cung cấp sẽ có một kích thước khác nhau dành cho từng sản phẩm. Do đó, bạn nên tìm loại sản phẩm phù hợp để cài đặt chiều rộng và chiều cao của Product Type cũng như cài đặt vùng in an toàn (Safe area) của design một cách chính xác.

TẠO PRODUCT TYPE
Bước 1: Trên bảng chính của bạn, đi tới menu Products > Product Types.
Bước 2: Nhấp vào +Create New.
Bước 3: Thêm tên cho Product Type mới của bạn (ví dụ: Chăn, Trang phục, Gối, ...)
Bước 4: Nhập thông tin Product Type:
Thêm chiều rộng và chiều cao ban đầu.
Thêm chiều rộng và chiều cao an toàn.
Tải lên tệp hình ảnh mẫu (template image) của bạn.
Bước 5: Nhấp vào Create.

Tất cả các trường bắt buộc phải được điền để tạo Product Type.Name (tên):


Tên của Product Type được sử dụng để người dùng xác định sản phẩm đó thuộc về sản phẩm nào khi định dạng thiết kế (define design).

Original Width & Height (chiều rộng và chiều cao gốc)


Kích thước Product Type của bạn cần phải phù hợp với yêu cầu nhà cung cấp. Nếu không khớp, thiết kế của đơn đặt hàng có thể được cắt bớt hoặc thu nhỏ lại. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên chọn kích thước chính xác theo hướng dẫn của nhà cung cấp.

Bạn có thể tìm thấy thông tin của Product Type trên các trang web của nhà cung cấp dưới các tên khác, chẳng hạn như "Template": Tìm hướng dẫn về Design Template của nhà cung cấp (Fulfillment Provider)

Safe Width & Height (Chiều rộng & Chiều cao an toàn)


Đây là vùng có thể được in trên sản phẩm POD. Để đảm bảo thiết kế của bạn in đúng trên từng sản phẩm, bạn cần đảm bảo tất cả các yếu tố quan trọng trong thiết kế của bạn nằm trong vùng an toàn trên Product Type. Mỗi sản phẩm có thể có các kích thước vùng an toàn khác nhau cho các biến thể của nó. Chúng phải phù hợp với yêu cầu của nhà cung cấp của bạn.
Số chiều rộng và chiều cao cần được nhập bằng pixel.

CHỈNH SỬA PRODUCT TYPE


Để chỉnh sửa Product Type, hãy nhấp vào biểu tượng 3 chấm ở mục Actions rồi chọn Edit. Nếu bạn muốn xóa tất cả các trường biểu của mẫu cùng một lúc, bạn có thể sử dụng nút Reset.
Thực hiện các thay đổi sau đó nhấp vào nút Save.


Để xóa Product Type, hãy nhấp vào biểu tượng 3 chấm ở mục Actions rồi chọn Delete.
Cửa sổ cảnh báo sẽ xuất hiện, hỏi bạn có chắc chắn không vì việc xóa Product Type là không thể khôi phục được.

Cập nhật vào: 10/05/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!