Bài viết về: Phụ Lục Dastomize

Cài đặt Clipart Custom Attributes & Custom Variants

MỤC LỤC


Những nội dung chính trong bài viết bao gồm:
Bước 1: Thiết lập Clipart Custom Attributes
Bước 2: Tạo Template Clipart trong Define Design
Bước 3: Thiết lập Custom Variants

Bạn cần thực hiện 3 bước thiết lập để cho phép khách hàng có thể chọn một biến thể phù hợp (template của thiết kế) để hiển thị trong đơn hàng của họ. Nói cách khác, bạn cần nối chính xác Product template (template của sản phẩm clipart) với một value of custom attribute (giá trị của thuộc tính tùy chỉnh).

Ví dụ:
Trong trường hợp này, khách hàng có thể chọn số lượng mèo và hệ thống sẽ thay đổi template thiết kế sao cho phù hợp với số lượng mèo. Ngoài ra, lựa chọn template như thế này có thể áp dụng cho việc chọn thiết kế theo giới tính, giống loài, chủng loại, thành viên gia đình, v.v.

Mục đích của việc tạo Thuộc tính Tùy chỉnh Clipart (Clipart Custom Attributes) là phân loại các bộ clipart một cách tổng quát. Và chúng ta có thể tái sử dụng Thuộc tính Tùy chỉnh Clipart chung mà không cần phải tạo lại mới. Nếu không thể áp dụng một phân loại chung cho bộ clipart, hãy phân loại theo tính đặc trưng riêng. Ví dụ:
Thuộc tính tùy chỉnh chung (General Custom Attribute:)
- "Số lượng vật nuôi": Dành cho clipart của bất kỳ loại động vật nào như mèo, chó, chuột lang...
- "Số thành viên": Dành cho clipart thành viên gia đình, bạn thân, đội nhóm...
Thuộc tính tùy chỉnh cụ thể (Specific Custom Attribute:)
- "Baby Gender": Dành cho loại giới tính em bé (bé trai hoặc bé gái).
- "Số lượng mèo": Chỉ dành riêng cho số lượng mèo. (Không thể sử dụng với Chó hoặc bộ clipart vật nuôi khác)

BƯỚC 1: THIẾT LẬP CLIPART CUSTOM ATTRIBUTES


1. Tạo Thuộc tính Tùy chỉnh Clipart (Clipart Custom Attributes):Để thiết lập, hãy chuyển đến Menu Products> Custom Attributes.


Bước 1: Nhấp vào nút Create New.
Bước 2: Trên cửa sổ pop-up Create Custom Attribute, đặt tên cho thuộc tính mới và chọn loại hiển thị (Display Type) của nó.


Ví dụ:
- Tên thuộc tính: Number of Cats
- Loại hiển thị: Image

Có bốn loại tùy chọn hiển thị khác nhau. Như hình minh họa bên dưới, mỗi tùy chọn sẽ có dạng hiển thị riêng:
Dropdown
Image
Button
Color

Bước 3: Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào nút Create.

2. Xác định Giá trị cho Thuộc tính Tùy chỉnh:Sau khi tạo Thuộc tính tùy chỉnh, hãy di chuyển đến tab Value và bắt đầu tạo giá trị cho thuộc tính của bạn: Nhấp vào nút Create New.


Trong cửa sổ pop-up Create Value For Custom Attribute:
Bước 1: Đặt tên cho Value.
Bước 2: Chọn loại thuộc tính tùy chỉnh (Custom Attribute).
Bước 3: Nếu bạn chọn kiểu hiển thị là Image, hãy bấm nút Browse để cập nhật hình ảnh của bạn (nếu không, bạn có thể bỏ qua bước này).
Bước 4: Nếu bạn chọn kiểu hiển thị là Color, thì hãy chọn màu cụ thể (nếu không bạn có thể bỏ qua bước này).
Bước 5: Nhấp vào Create khi bạn hoàn tất hoặc Reset nếu bạn muốn bắt đầu lại.


Đây sẽ là kết quả sau khi hoàn tất. (Kiểu Hiển thị theo Hình ảnh được sử dụng trong ví dụ này.)BƯỚC 2: TẠO TEMPLATE CLIPART TRONG DEFINE DESIGNBạn cần tạo các template, mỗi template đều cần được định dạng các layer clipart trong trang Define Design.
Vui lòng xem phần **SETTING SECTIONS > Template Tabs** trong bài viết này để biết cách tạo và quản lý các template:

Tìm hiểu thêm: Kiến Thức Cơ Bản về giao diện Define DesignVề Define Design: Clipart

BƯỚC 3: THIẾT LẬP CUSTOM VARIANTSĐi tới Products > All Products > Edit Product Page. Cuộn xuống phần CUSTOMIZE VARIANTS (Thiết lập các biến thể tuỳ chỉnh):

1. Tùy chỉnh các thuộc tính:Trên tab Customize Attributes, nhấp vào trường "Choose Customize Attribute" (Chọn Thuộc tính tùy chỉnh).
Chọn một Thuộc tính tùy chỉnh phù hợp từ danh sách drop-down.
Nhấn vào nút Add.

Thuộc tính tùy chỉnh đã chọn sẽ xuất hiện. Sau đó, chọn tất cả các giá trị bạn cảm thấy phù hợp với sản phẩm của bạn.
Nhấn nút Save Attributes.


2. Tùy chỉnh các biến thể:Trên tab Customize Variants, chọn từ danh sách drop-down "Choose Option":
New: thêm mới Biến thể tùy chỉnh bằng cách thủ công.
Generate All: tự động tạo Biến thể tùy chỉnh mới từ mỗi Thuộc tính tùy chỉnh có sẵn.
Delete All: để xóa tất cả Biến thể tùy chỉnh.

Nhấn nút Go.

Một cửa sổ thông báo pop-up sẽ xuất hiện báo rằng Biến thể Tùy chỉnh đã được tạo ra. Nhấp vào OK để tắt thông báo.

Trong cột thứ hai, chọn một Product template phù hợp từ danh sách drop-down. Sau đó, thiết kế của template mà đó sẽ hiển thị ở cột Design of template.
Nhấn nút Save variants.


Nếu bạn đã thêm Custom Variants bằng nút Add New mà lại chọn tiếp Auto Generate All, điều này sẽ dẫn đến các Biến thể tùy chỉnh bị trùng lặp.

Cập nhật vào: 10/05/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!