Bài viết về: Các câu hỏi thường gặp

Tìm hướng dẫn về Design Template của nhà cung cấp (Fulfillment Provider)

MỤC LỤC


Những nội dung chính trong bài viết bao gồm:
CustomCat
ShineOn
Gearment
Geargag


CUSTOMCAT


Click chuột vào đây để đăng nhập tài khoản CustomCat.
Bạn có thể tìm hướng dẫn về Artwork của CustomCat tại đây.
Tìm các sản phẩm cụ thể mà bạn muốn bán từ thanh tìm kiếm.


Ở dưới cùng, bạn có thể thấy Kích Thước In Tối đa (Max Print Size) mà họ khuyến nghị.SHINEON


Click chuột vào đây để đăng nhập tài khoản ShineOn.
Đi tới SKUs

Tìm sản phẩm bạn muốn bán ➔ Action ➔ Download Image Bundle of...GEARMENT


Click chuột vào đây để đăng nhập tài khoản Gearment.
Đi tới mục "Support Documents".


Bạn có thể tìm thấy các hướng dẫn template trong thư mục "Product".GEARGAG


Click chuột vào đây để đăng nhập tài khoản Geargag, sau đó đăng nhập vào store của bạn.
Đi tới "Catalog" (hoặc nhấp vào đây)Chọn các sản phẩm muốn bán, bạn có thể tìm thấy phần "Design & Fulfillment Guideline" trong các bài viết của Geargag.


Xem thêm: Tải Lên & Chỉnh Sửa Clipart

Cập nhật vào: 09/05/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!