MỤC LỤC
Những nội dung chính trong bài viết bao gồm:
CustomCat
ShineOn
Gearment
Geargag

CUSTOMCAT
Click chuột vào đây để đăng nhập tài khoản CustomCat.
Bạn có thể tìm hướng dẫn về Artwork của CustomCat tại đây.
Tìm các sản phẩm cụ thể mà bạn muốn bán từ thanh tìm kiếm.


Ở dưới cùng, bạn có thể thấy Kích Thước In Tối đa (Max Print Size) mà họ khuyến nghị.SHINEON
Click chuột vào đây để đăng nhập tài khoản ShineOn.
Đi tới SKUs

Tìm sản phẩm bạn muốn bán ➔ Action ➔ Download Image Bundle of...GEARMENT
Click chuột vào đây để đăng nhập tài khoản Gearment.
Đi tới mục "Support Documents".


Bạn có thể tìm thấy các hướng dẫn template trong thư mục "Product".GEARGAG
Click chuột vào đây để đăng nhập tài khoản Geargag, sau đó đăng nhập vào store của bạn.
Đi tới "Catalog" (hoặc nhấp vào đây)Chọn các sản phẩm muốn bán, bạn có thể tìm thấy phần "Design & Fulfillment Guideline" trong các bài viết của Geargag.


Xem thêm: Tải Lên & Chỉnh Sửa Clipart
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!