Bài viết về: Products

Trang All Products

MỤC LỤC


Những nội dung chính trong bài viết bao gồm:
Giới thiệu sản phẩm
Tạo sản phẩm mới
Nhập sản phẩm
Chỉnh sửa sản phẩm
Bộ lọc sản phẩm (Product Filters)

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM


Một Sản phẩm là sự kết hợp giữa kiểu dáng, kích thước, màu sắc, thiết kế, ... và các cài đặt personalized (nếu có) trên Dastomize. Mỗi Sản phẩm sẽ trở thành một mặt hàng trên trang live store của bạn.
Bạn có thể xem tối đa 200 Sản phẩm trên mỗi trang trong Dastomize.

TẠO SẢN PHẨM MỚI


(Đón xem sau)

NHẬP SẢN PHẨM


Để nhập (import) sản phẩm mới:
Đi tới Products > trang All Products.
Bấm nút Import.


Chọn cách Import:

All (Tất cả):


Có thể mất một lúc để Import tất cả các sản phẩm từ Woo store của bạn.

By Range:


Chọn một khoảng thời gian rồi nhấp vào Import.


By IDs:


Bước 1: Tìm sản phẩm trong Menu Sản phẩm WooCommerce của bạn để xem ID của sản phẩm đó.


Bước 2: Quay lại ứng dụng Dastomize, nhập ID sản phẩm rồi nhấp vào Import.


Khi quá trình Import hoàn tất, hãy click vào nút Refresh hoặc tải lại trang để xem (các) sản phẩm đã Import.

CHỈNH SỬA SẢN PHẨM


Trên giao diện Product Catalogs, click chuột vào bất kỳ sản phẩm nào để chỉnh sửa.
Xem thêm: Chỉnh sửa trang Product

BỘ LỌC SẢN PHẨM


Dastomize cung cấp cho bạn một công cụ tìm kiếm tiện ích giúp bạn tìm và lọc bất kỳ sản phẩm nào một cách dễ dàng và nhanh chóng:


Tìm kiếm sản phẩm bằng cách nhập Tên hoặc ID của Sản phẩm.

Lọc theo Category.

Lọc theo Personalization:
- Đã bật
- Vô hiệu hóa

Lọc theo Product Type.

Lọc theo thiết kế:
- Không có
- Đã có

Lọc theo Background Mockup:
- Đã bật
- Vô hiệu hóa

Lọc theo Nhà cung cấp:
- CustomCat
- ShineOn
- V.v...

Lọc theo các Variants Tùy chỉnh (Custom Variants):
- Đã bật
- Vô hiệu hóa

Lọc theo Cài đặt xem trước Preview Settings:
- Trực tiếp
- Cửa sổ bật lên

Bạn có thể kết hợp nhiều cách lọc sản phẩm cùng lúc để có kết quả tìm kiếm chính xác.

Cập nhật vào: 10/05/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!