Bài viết về: Khởi Động

Dastomize Integrations (P2): Kết Nối Fulfillment: CustomCat & ShineOn

MỤC LỤC


Những nội dung chính trong bài viết bao gồm:
Kết nối nhà cung cấp CustomCat
Kết nối nhà cung cấp ShineOn

Từ trang chính Dastomize, nhấp chuột vào Integrations > Fulfillments. Sau đó chọn một nhà cung cấp để kết nối.


CustomCat và ShineOn hỗ trợ hoàn thành tự động thông qua API. Bạn có thể nhấp vào các nhà cung cấp bên dưới để đọc hướng dẫn API của họ:
Tài liệu API cho CustomCat
Tài liệu API cho ShineOn

KẾT NỐI NHÀ CUNG CẤP CUSTOMCAT


Phần 1: Tìm CustomCat API KeyBước 1: Đăng nhập ứng dụng CustomCat TẠI ĐÂY nếu bạn đã có tài khoản. Hoặc bạn có thể đăng ký tài khoản mới TẠI ĐÂY.
Bước 2: Điều hướng đến My Store Menu.
Bước 3: Chọn Create API Order.

Bước 4: Nhập TênURL của store. Sau đó, chọn Connect.

Bước 5: Di chuyển đến API Store vừa mới thêm bằng cách chọn Settings > Store > API

Bước 6: Trong Tab API, bạn sẽ thấy các API Key được tạo tự động. Sao chép API Key "Read/Write" ở cột Access Level. Sau đó, chuyển sang phần 2 bên dưới.


Phần 2: Thiết lập nhà cung cấp CustomCat
Setting Tab: Bạn có thể thiết lập API CustomCat tại mục này.
Bước 1: Dán CustomCat API Key (đã được sao chép từ Ứng dụng CustomCat trong phần 1) vào trường API Key trong Dastomize.
Bước 2: Nhấn nút Save để hoàn tất.

Phần Webhooks: Các sự kiện sẽ được tạo tại đây.
Ví dụ: Khi sản phẩm của bạn được cập nhật thành công trong hệ thống CustomCat, nó sẽ gửi một sự kiện "product-updated" tới Fulfillments' Webhook.

Webhook Tracking Tab: Ghi lại lịch sử hoạt động của đơn hàng.
Ví dụ: Khi đơn hàng của bạn hoàn thành và được chuyển đi, nó sẽ gửi một sự kiện "đơn hàng đã được vận chuyển" (order-shipped) và tạo thời gian để Webhook theo dõi.

Catalog Category Tab: Tab này liệt kê tất cả các danh mục fulfill với các thông tin như Slug, Preset ID và Sub-Category.
Nhấn nút SYNC để nhận bản cập nhật theo thời gian thực.

Catalog Tab: Tab sẽ liệt kê tất cả các danh mục sản phẩm CustomCat với các thông tin như: Hình ảnh mockup sản phẩm, Tiêu đề, Category and Sub-Category.
Mapping Tab - Optional: Tab liệt kê tất cả các tiêu đề sản phẩm CustomCat và tiêu đề sản phẩm store của bạn. Để tạo product map mới:
Bước 1: Nhấp chuột vào nút +Create.

Bước 2: Trên cửa sổ bật lên, nhập "Tiêu đề CustomCat" (CustomCat Title) và "Tiêu đề store" (Store Title)
Bước 3: Nhấn Create để hoàn tất.


Bạn có thể tìm kiếm, chỉnh sửa và xóa product map hiện có.

KẾT NỐI NHÀ CUNG CẤP SHINEON


Phần 1: Tìm ShineOn API Key


Bước 1: Đăng nhập ShineOn App TẠI ĐÂY nếu bạn đã có tài khoản. Hoặc bạn có thể đăng ký tài khoản mới TẠI ĐÂY.
Bước 2: Điều hướng đến Setting Menu > API.
Bước 3: Chọn tất cả và sao chép Access Token. Sau đó, chuyển sang phần 2 bên dưới.


Theo chính sách của ShineOn, mã token truy cập sẽ hết hạn sau 120 ngày. Do đó, vui lòng lưu ý ngày hết hạn mã truy cập ShineOn của bạn.
Trong trường hợp Mã token truy cập ShineOn của bạn đã hết hạn, bạn không thể gửi đơn đặt hàng hoặc đồng bộ hóa sản phẩm mới từ danh mục ShineOn nữa. Làm theo các bước sau để gia hạn API Key của bạn:
Bước 1: Điều hướng đến Setting Menu > API hoặc nhấp vào ĐÂY.
Bước 2: Kiểm tra xem ngày hết hạn của mã thông báo truy cập ShineOn đã qua chưa.
Bước 3: Nhấp vào Regenerate để tạo mã truy cập mới.
Bước 4: Chọn tất cả và sao chép New Access Token. Sau đó, chuyển sang phần 2 bên dưới.

Phần 2: Thiết lập nhà cung cấp ShineOn
Setting Tab: Bạn chỉ có thể thiết lập API ShineOn tại đây.
Bước 1: Dán Mã truy cập ShineOn - ShineOn Access Token (đã được sao chép từ Ứng dụng ShineOn ở phần 1) vào trường API Key trong Dastomize.
Bước 2: Nhấn nút Save để hoàn tất.

SKU Tab: Tab này sẽ liệt kê tất cả các sản phẩm của ShineOn với các thông tin như: ID Sản phẩm, Hình ảnh Mockup, Tiêu đề và Danh mục.
Nhấn nút SYNC để nhận bản cập nhật theo thời gian thực.

Mapping Tab - Optional: Tap sẽ liệt kê tất cả các tiêu đề sản phẩm của ShineOn và tiêu đề sản phẩm của store. Để tạo product map mới:
Bước 1: Nhấp vào nút +Create.


Bước 2: Trên cửa sổ pop-up, nhập "Tiêu đề ShineOn" (ShineOn Title) và "Tiêu đề store" (Store Title).
Bước 2: Nhấp vào Create để hoàn tất.

Cập nhật vào: 19/05/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!