Bài viết về: Products

Chỉnh sửa trang Product

MỤC LỤC


Những nội dung chính trong bài viết bao gồm:
Cập nhật sản phẩm
Cài đặt cá nhân hóa (personalize)
Tùy chỉnh các biến thể (variants)
Các biến thể (variants)
Hình ảnh sản phẩm

CẬP NHẬT SẢN PHẨM


Bạn có thể nhấp vào biểu tượng Mũi tên trên góc phải để hiển thị/thu nhỏ phần cập nhật sản phẩm (Update Product).


Chỉnh sửa sản phẩm (Edit Store Product):
Click chuột vào nút Edit Store Product để mở sản phẩm trên WooCommerce của bạn.

Số ID của sản phẩm (Store Product ID):
ID sản phẩm trong WooCommerce là một số được sử dụng bởi WordPress và WooCommerce nhằm để xác định một sản phẩm trong cửa hàng của bạn. Khi bạn tạo một sản phẩm trong WooCommerce, nó sẽ tạo một ID tương ứng cho sản phẩm đó.
Trong giao diện WooCommerce của bạn, vào danh mục Products, chọn All Products.
Rê chuột vào sản phẩm bạn cần biết số ID. ID sản phẩm sẽ hiển thị ngay dưới tên sản phẩm.

Link sản phẩm (Product Link):
Link sản phẩm còn là tên gọi khác của Permanlink. Product Link là dạng URL cố định giúp bạn thiết lập các nội dung (sản phẩm) trên trang web của bạn.
Khi bạn nhập một sản phẩm vào Dastomize, liên kết Sản phẩm sẽ được tự động đồng bộ hóa từ cửa hàng WooCommerce của bạn.

Loại sản phẩm (Product Type):
Chọn Product Type trong các bước Define design.

Xem thêm: mục "Product type" trong bài Kiến Thức Cơ Bản về giao diện Define Design and Tạo & Chỉnh Sửa Product Types
Tiêu đề sản phẩm (Product Title):
Tiêu đề sản phẩm được tự động đồng bộ hóa từ WooCommerce của bạn khi nhập sản phẩm.

Kết nối đơn vị cung ứng (Connect Fulfillment):
Nhấp chuột vào nút Connect Fulfillment để kết nối sản phẩm của bạn với biến thể sản phẩm của các nhà cung cấp.
Thông tin về sản phẩm (kích thước, màu sắc...) - Variants là gì?
- Ta gọi nó là Biến thể một sản phẩm (Product variations) khi sản phẩm xuất hiện các thuộc tính khác nhau, chẳng hạn như kiểu dáng, màu sắc và kích thước sẽ được nhóm lại với nhau trên một trang sản phẩm.
- WooCommerce cho phép bạn thêm các biến thể dựa trên cấp độ sản phẩm. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng số lượng biến thể tối đa để thêm vào mỗi đợt (batch) được giới hạn là 50.
Tạo template
- Chức năng này giúp bạn nhóm nhiều template của các nhà cung cấp thành một bộ. Vì vậy, bạn sẽ không cần phải chọn từng template một
Bước 1: Chọn Nhà cung cấp.
Bước 2: Nhập từ khóa để tìm các sản phẩm liên quan trong danh mục của nhà cung cấp.
Bước 3: Chọn hoặc bỏ chọn các sản phẩm.
Bước 4: Nhấn nút Create để tạo một template mới.

- Ví dụ, với CustomCat, chúng ta có thể tạo template Gối như sau:


Một popup sẽ xuất hiện, và yêu cầu nhập tên mới của template. Sau đó, click chuột vào nút OK để tạo template GỐI.


Chọn sản phẩm
- Sau khi tạo template sản phẩm, click chuột vào danh sách sổ xuống (drop-down) để tìm template phù hợp.
Nếu không muốn sử dụng template, bạn có thể tìm kiếm/cuộn xuống menu Sản phẩm và chọn thủ công từng sản phẩm một từ Nhà cung cấp.
- Nhấn nút Save Change để hoàn tất Connecting Fulfillment.


- Sau đó, tất cả các variation đã chọn sẽ hiển thị trên trang Chỉnh sửa Sản phẩm của bạn:


Categories:
Bạn có thể tự do thiết lập các Categories của sản phẩm. Một sản phẩm có thể thuộc nhiều Categories.
Thêm Categories:
- Cài đặt mặc định là Chưa phân loại (Uncategorized).
- Bạn có thể thay đổi cài đặt này bằng cách click chuột vào biểu tượng Mũi tên để xem các Categories của Sản phẩm hiện có của bạn.
- Click chuột vào nút SAVE để thay đổi.
Ví dụ: Sản phẩm Demo Cat Pillow thuộc danh mục Quà tặng Tùy chỉnh Cá nhân hóa (Personalized Custom Cliparts Gifts) và Quà tặng Cá nhân hóa (Personalized Gifts).


Xóa một Category:
- Click chuột vào biểu tượng X ở bên phải của một Category muốn xóa để xóa danh mục đó khỏi sản phẩm của bạn.

Nhãn - Labels:
Bạn có thể tự do dán Labels vào sản phẩm. Một sản phẩm có thể có nhiều Labels.
Thêm nhãn:
- Click chuột vào trường Labels. Nếu bạn chưa tạo nhãn ở đây, bạn sẽ thấy thông báo "Sorry, no matching options.". (tạm dịch: "Xin lỗi, không có tùy chọn phù hợp".)


- Nhập tên Label, sau đó Enter hoặc nhấp vào Label mới bật lên. Từ bây giờ, Label này sẽ xuất hiện trong danh sách Label thả xuống của bạn.


Xóa Label:
- Nhấp vào biểu tượng X ở bên phải của Label xóa để xóa nhãn đó khỏi sản phẩm của bạn.

Mô tả Sản phẩm - Product Description:
Mô tả sản phẩm được đồng bộ hóa chính xác như Văn bản HTML đầu vào của bạn trên trang Sản phẩm WooCommerce.


Hình ảnh sản phẩm - Product Image:
Hình ảnh sản phẩm được đồng bộ hóa từ hình ảnh được tải lên trên trang Sản phẩm WooCommerce. Trên live store, nó sẽ được sử dụng làm ảnh mockup đầu tiên của sản phẩm.


CÀI ĐẶT PERSONALIZE:


Click vào biểu tượng Mũi tên trên góc phải để hiển thị/thu nhỏ phần Personalization Settings.


Personalized:
Bật tùy chọn này để thay đổi nút "Add To Cart" thành nút "Personalize" trên live store. Chỉ khi đó, khách hàng của bạn mới có thể Personalize sản phẩm này.


Define Design:
Click vào link bên dưới để mở trang Define Design.
Xem thêm: DEFINE DESIGN

Đặt Template Mặc định:
Bất cứ khi nào bạn tạo từ 2 template trở lên trong Define Design, bạn sẽ có các tùy chọn để đặt template mặc định cho sản phẩm personalized của mình.


Cài đặt kiểu xem trước:
Xem trước trực tiếp (direct preview)
Xem trước cửa sổ popup (pop-up preview)

Background Mockup:
Xem thêm: Background Mockup

Hiển thị hình ảnh Preview (xem trước) với Background Mockup:
Tùy chọn này cho phép xem ảnh preview bao gồm cả Background Mockup khi khách hàng personalized thiết kế sản phẩm.
Xem thêm: Background Mockup

Tùy chỉnh Variants:
Bạn có thể bật tùy chọn này để đặt số lượng thuộc tính.
Ví dụ: bạn có thể cho phép khách hàng của mình chọn phiên bản CẬU BÉ hoặc CÔ GÁI, hoặc chọn số lượng clipart mèo trong một thiết kế.

TÙY CHỈNH CÁC VARIANT


Click chuột vào biểu tượng Mũi tên trên góc phải để hiển thị/thu nhỏ phần Custom Variants.
Vui lòng đọc bài viết sau để biết cách thiết lập Thuộc tính Clipart Tùy chỉnh (Custom Clipart Attribute) và Tùy chỉnh Biến thể (Customize Variant):
Xem thêm: Cài đặt Clipart Custom Attributes & Custom Variants

VARIANTS


Click chuột vào biểu tượng Mũi tên trên góc phải để hiển thị thu nhỏ phần Variants.
Nhấp vào Auto Match Variants để match tất cả các Variants Fulfillment từ nhà cung cấp của bạn cùng một lúc. Hoặc bạn có thể tìm Variants phù hợp theo cách thủ công.


Đây là một ví dụ về các Variants được match thành công:


HÌNH ẢNH SẢN PHẨM


Click chuột vào biểu tượng Mũi tên trên góc phải để hiển thị/thu nhỏ phần Product Images.
Hình ảnh sản phẩm được đồng bộ hóa từ hình ảnh bạn đã tải lên trong mục Thư viện sản phẩm trong WooCommerce (WooCommerce Product Gallery). Trên live store, nó sẽ được sử dụng làm hình mockup bổ sung cho sản phẩm.

Cập nhật vào: 19/05/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!