Bài viết về: Khởi Động

Cài Đặt Chung trong Dastomize

MỤC LỤC


Những nội dung chính trong bài viết bao gồm:
Team & Users
Cài đặt chung
1/ Kết nối tài khoản Mapbox
2/ Tải lên Map Style và Pin Style
3/ Tuỳ chỉnh định dạng nút
4/ Cài đặt Watermark URL
Product Page
Custom Scripts

Di chuyển tới trang Dastomize Dashboard > Settings Menu.


TEAM & USERS


Bạn có thể quản lý nhóm và các tài khoản người dùng trong Settings > Team & Users.


Tìm kiếm người dùng bằng cách nhập email của họ vào khung Type to Search.
Mời người dùng mới:
- Nhấp vào nút Invite User.
- Trên cửa sổ pop-up, nhập email của người dùng mới. Bạn có thể mời nhiều người dùng cùng một lúc.


- Nhấp vào Invite để gửi lời mời hoặc Reset để bắt đầu nhập lại. Bạn có thể thấy trạng thái user đã mời là đang chờ xử lý lời mời (Pending) hoặc user đang hoạt động (Active).
Dastomize KHÔNG GIỚI HẠN số lượng người dùng phụ được thêm vào một tài khoản.
Chỉnh sửa hoặc xóa người dùng: Tìm kiếm người dùng, sau đó nhấp vào biểu tượng 3 dấu chấm để chỉnh sửa hồ sơ hoặc xóa người dùng.
Chọn Edit Profile để mở cửa sổ pop-up:


- Nếu vai trò của bạn là Owner, tài khoản của bạn sẽ có nút Block một user đang active.
- Trên tab Settings, bạn có thể cập nhật Tên và Email của người dùng. Nhấp vào Update để áp dụng các thay đổi nếu có.
- Trên tab Password, bạn có thể cập nhật Mật khẩu.

CÀI ĐẶT CHUNG


Từ Settings > chuyển đến General Settings.
Mục này dùng để thiết lập Mapbox trên tài khoản Dastomize của bạn, nhờ đó, bạn có thể sử dụng và định dạng Street Map Mask sau này.

Kết nối tài khoản Mapbox


1/ Tạo tài khoản Mapbox và nhận mã token truy cập.

Bước 1: Đăng ký tài khoản Mapbox tại đây. Nhập thông tin tài khoản của bạn và nhấp vào Get Started trên tab Billing Details để hoàn tất việc tạo tài khoản Mapbox của bạn.Bước 2: Trả lời các câu hỏi của Mapbox để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.

Bước 3: Từ trang tổng quan Mapbox của bạn, nhấp vào nút Create a token.

Bước 4: Nhập tên mã token của bạn (bắt buộc) và URL của store (không bắt buộc). Sau đó, nhấn nút Create token.

Bước 5: Nhấp vào nút Copy để sao chép mã token truy cập đã tạo cho Ứng dụng Dastomize. Bạn có thể tìm thấy tất cả các mã token truy cập Mapbox tại đây.


2/ Nhập mã token truy cập của Mapbox vào Dastomize.

Bước 1: Sau khi tạo tài khoản Mapbox thành công, hãy sao chép mã truy cập Mapbox của bạn và dán vào trường "Mapbox Access token" trong Dastomize.
Bước 2: Nhấp vào nút Save.


Tải lên Map Style và Pin Style:


Dastomize cung cấp cho bạn một số Map Style và Pin Style mặc định. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tải lên các kiểu tùy chỉnh của riêng mình:
Bước 1: Kéo và thả để tải lên các tệp Map Style và Pin Style. Hoặc nhấp vào khu vực tải lên để chọn các tệp từ máy tính của bạn. Chờ cho đến khi tải lên hoàn tất.
Bước 2: Nhấp vào nút Save.


PRODUCT PAGE


Từ Settings > chuyển đến Product Page.
Phần này để thiết lập nút và bản xem trước của Product Page.

Tuỳ chỉnh định dạng nút:


(đón xem sau)

Cài đặt Watermark URL:


Kéo và thả file để tải lên watermark của riêng bạn. Hoặc nhấp vào khu vực tải lên để chọn file URL từ máy tính của bạn. Chờ cho đến khi tải lên hoàn tất.


Cài đặt URL watermark để bảo vệ ảnh xem trước của bạn với watermark tùy chỉnh và nâng cao hình ảnh thương hiệu của store.


CUSTOM SCRIPTSPhần này có các tập lệnh (scripts) để giúp bạn thay thế hình ảnh sản phẩm mặc định bằng hình ảnh xem trước được cá nhân hóa trong Klaviyo Abandoned Cart Email và Order Confirmation Email. Để xem các bước chi tiết:
Xem thêm: Cách chèn thêm hình ảnh cá nhân hoá vào email Klaviyo

Cập nhật vào: 19/05/2022

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!